مقامات ليگ هاکی روی يخ مردان آمريکای شمالی NHL و اتحاديه بازيکنان آن در اصول، با امضای قرداد جديدی بين طرفين به توافق رسيده اند. اقدامی که به طولانی ترين اختلاف کاری در تاريخ ورزش حرفه ای در آمريکا پايان می دهد.

دو طرف در پی ملاقات ۲۴ ساعته ای که روز سه شنبه آغاز شد به مذاکرات پايان داد. توافق دو طرف به ۳۰۱ روز مسدود بودن درهای استاديومهای ليگ برای تمرين بازيکنان که به لغو مسابقات در فصل گذشته منجر شد پايان داد.

موافقتنامه جديد شامل حد دستمزدها تا حدود ۴۰ ميليون دلار است. اين توافق بايد مورد تأئيد اتحاديه بازيکنان ليگ و هيدت مديره ليگ قرار بگيرد که انتظار می رود هفته آينده انجام شود.