در هند، پليس می گويد که در يک تصادف اتوبوس حداقل ۲۱ نفر کشته و ۲۴ نفر زخمی شده اند.

 مقامات می گويند که اين تصادف روز شنبه زمانی رخ داد که راننده اتوبوس، کنترل خود را از دست داد و بداخل رودخانه گنگ ، نزديک شهر ريشيکش، RISHIKESH در ۲۷۰ کيلومتری شمال دهلی نو، پايتخت اين کشور روی داد.

 اتوبوس، وسيله نقليه اصلی در هند بشمار می رود. با اينحال اتوبوسها فرسوده هستند ، بيش از ظرفيت مسافر سوار می کنند و با بی احتياطی رانده می شوند.