وزير دفاع افغانستان می گويد نيروهای القاعده برای براه انداختن موج جديد حملات، به ستيزه گران طالبان پيوسته اند.

 عبدالرحيم وردک روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت علائمی وجود دارد که نشان می دهد القاعده بارديگر تجديد سازمان می کند و تاکتيک های خود را برای سلطه دوباره بر افغانستان تغيير می دهد.

 او گفت در ماه های اخير حملات ستيزه گران بيشتر از آنچه مقامات انتظار داشتند افزايش يافته است.