سربازان شبه نظامی پاکستان در حمله ای به يک اردوگاه آوارگان در يک منطقه قبيله ای در شمال غربی کشور، ۲۲ افغان را به ظّن ارتباط های تروريستی ، دستگير کردند.

به گفته مقامات، سربازان همچنين تعدادی نارنجک، مين های زمينی و ماسک های ضد گاز کشف و ضبط کردند. دستگيری ها در منطقه " باجور" در مرز ولايت کونار در افغانستان ، در ناحيه ای که در آن نيروهای آمريکا به پنهانگاه های مظنون طالبان و القاعده حمله می کنند، صورت گرفت.

مقامات پاکستان می گويند سربازان نخست اردوگاه آوارگان " شاه جهان آباد" را محاصره کردند و پس از حمله به آن ۲۵ نفر را دستگير کردند.

مقامات در باره ارتباط های آنها با گروه های تروريست تحقيق می کنند. پاکستان متحد آمريکا در جنگ با تروريسم است و برای يافتن ستيزه گران، حدود ۷۰ هزار سرباز در مناطق قبيله ای هم مرز افغانستان مستقر کرده است.