گزارش می رسد که يک گروه اسلامی ستيزه گر در جمهوری داغستان در جنوب روسيه، مسئوليت حمله روز جمعه را بر عهده گرفته است.

 در آن حمله ، که در پايتخت داغستان صورت گرفت، يازده سرباز روس جان باختند و بيش از بيست نفر مجروح شدند.

گروهی که خود را " شريعت" می نامد، در اطلاعيه ای که روز شنبه در يک " وب سايت" جدائی خواهان چچن منتشر شد، مسئوليت حمله را می پذيرد و عهد می کند دامنه عمليات خود را به مسکو بکشاند.