مقامات افغانستان می گويند در موج جديد خشونت در کشور، چريک های طالبان ۲۵ تن، از جمله ۹ ايلمرد سالمند را کشتند.

 جان محمد خان، والی اوروزگان می گويد در نبردی که روز جمعه در روستائی در جنوب ولايت درگرفت، چهار افسر پليس افغان و ۵  شورشی کشته شدند. به گفته او، خشونت دراوائل هفته پيش زمانی که شورشيان به يک پاسگاه امنيتی حمله کردند آغاز شد، و در نبردهای بعدی، ۷ شورشی کشته شدند. بعدا، شورشِيان به يک روستای نزديک هجوم بردند، ۹ سالمند را ربودند و آنها را به اتهام همکاری با نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا کشتند.

 والی اوروزگان می گويد چريک ها پسر جوانی را که ربوده بودند آزاد کردند و از طريق او به مقامات پيام دادند که آماده هستند اجساد سالمندان را با اجساد شورشيان معاوضه کنند. اما اين کار انجام نگرفت.