چونگ دونگ - يونگ وزير وحدت کره جنوبی نتيجه گفتگوهای اخير خود را با کيم جونگ - ايل رهبر کره شمالی با مقامات آمريکا در واشنگتن مورد بحث قرارخواهد داد.

مقامات وزارت امور خارجه آمريکا می گويند آقای چونگ در ديدار با کريستوفرهيل مدير کل وزارت امورخارجه آمريکا، او را در جريان گفتگوهای خود قرار خواهد داد.

مقامات آمريکا هنوز گزارش مربوط به ملاقات امروز، جمعه، آقای چونگ با ديک چينی معاون رئيس جمهوری آمريکا را تاييد نکرده اند.

آقای چونگ در اوايل ماه جاری با کيم جونگ - ايل رهبر کره شمالی ديدار کرد. رهبر کره شمالی در اين ديدار، آمادگی کشور متبوع خود را برای بازگشت به گفتگوهای شش جانبه در جهت پايان دادن به برنامه اتمی پيونگ يانگ، در صورتی که واشنگتن به کره شمالی احترام بگذارد، اعلام کرد.

درتحولی ديگر، وزارت امورخارجه آمريکا اين گزارش را که نمايندگان آمريکا، ژاپن وکره جنوبی قصد دارند در حاشيه يک کنفرانس نيويورک با يک مقام بلند پايه کره شمالی به گفتگوبنشينند، تکذيب کرد.