روز چهارشنبه در مسابقات تنيس ويمبلدون که در حومه لندن در جريان است در تنيس انفرادی مردان، راجر فدرر تنيس باز شماره يک مردان جهان از سوئيس و اميددار شماره يک بمرحله نيمه نهايی راه يافت.

فددر دوبار مدافع جام قهرمانی در مرحله يکچهارم نهايی در برابر فرناندو گونزالس از شيلی در سه ست با نتيجه ۶-۷، ۲-۶، ۵-۷، به پيروزی دست يافت.

مسابقه اندی راديک اميددار شماره دو از آمريکا و سباستيان گروجين از فرانسه به پنج ست کشانده شد و راديک با نتيجه ۴-۶، ۶-۳، ۱-۶، ۲-۶، ۶-۳، برنده شد. در اين حال ليتون هيويت بازيکن استراليايی و برنده ۲۰۰۲ مسابقات، فليچيانو لوپز از اسپانيا را در سه ست با نتيجه ۶-۷، ۴-۶، ۵-۷، شکست داد و راهی مرحله نيمه نهايی شد.

در بازی ديگر توماس يوهانسون از سوئد و ديويد نعلبنديان از آرژانتين شرکت داشتند که يوهانسون در سه ست با نتيجه ۲-۶، ۲-۶، ۶-۷، به پيروزی رسيد.

در مرحله نيمه نهايی فدرر و هيويت در يک مسابقه و در بازی ديگر يوهانسون و راديک شرکت خواهند داشت.

در تنيس انفرادی زنان، تنيس بازان آمريکايی ليندزی داونپورت و ونوس ويليامز، ماريا شاراپووا از روسيه و مدافع جام قهرمانی و نيز آميلی مورسمو بازيکن فرانسوی بمرحله نيمه نهايی راه يافته اند.

داونپورت و مورسمو در يک مسابقه و شاراپووا و ويليامز در مسابقه ديگر ديدار می کنند.