شاهدان می گويند هواپيماهای جنگی اسرائيل هدف هائی را در نزديکی روستائی در جنوب لبنان بمباران کرده اند.

اين حمله روز چهارشنبه و دقايقی پس از آن صورت گرفت که تلويزيون حزب الله گفت چريک ها به سه موضع اسرائيل در منطقه مورد اختلاف " کشتزارهای شبَع" – نقطه تلاقی مرزهای لبنان، سوريه و اسرائيل – حمله کردند.

در مورد تلفات، هنوز گزارشی نرسيده است.