يک روس که در بازداشتگاه نظامی آمريکا در خليج گوانتانامو، زندانی بود می گويد سربازان آمريکا در آنجا منظما به قران بی احترامی می کردند.

" آیرات واخی توف"  که سال پيش آزاد شد، روز سه شنبه در مسکو گفت سربازان برای گرفتن پاسخ از زندانيان، قران ها را به داخل توالت می انداختند و به آن بی احترامی می کردند.

خبرگزاری آسوشيتد پرس به نقل از " واخی توف" می گويد او شخصا شاهد بی احترامی به قران نبود، اما از طريق زندانيان ديگر از چنين حوادثی آگاه می شد. مقامات آمريکائی هنوز به ادعاهای " واخی توف" پاسخ نداده اند.