در انفجار يک اتومبيل بمب گذاری شده در نرديکی يک مرکز توريستی در سرِينگر، پايتخت کشمير ۹ سرباز جانسپردند و دست کم ۲۲ نفر ديگر مجروح شده اند.

 به گفته مقامات، اتومبيل روز جمعه از راه دور، هنگام عبور يک کاروان نظامی از " باغ های نشاط" در نزديکی درياچه " دال" منفجر شد. گروه ستيزه جوی کشميری " حزب المجاهدين" مستقر در پاکستان، مسئوليت حمله را بر عهده گرفته است.