ارتش نپال می گويد در زدوخوردی در جنوب غربی کشور، دست کم يک سرباز و دو شورشی مائوئيست کشته شدند.

 به گفته يک سخنگوی ارتش، نبرد شامگاه جمعه و زمانی در گرفت که شورشيان به يک پاسگاه نظامی در حدود پانصد کيلومتری کاتماندو، پايتخت نپال، حمله کردند.

شورشيان ، که مدعی هستند از مائو تسه تُنگ انقلابی چين الهام می گيرند، از نه سال پيش برای سرنگونی حکومت پادشاهی مشروطه در نپال و تاسيس يک کشور کمونيستی، در جنگ بوده اند.