پليس عراق ميگويد يک رشته انفجارهای ناشی از بمب گذاری در وسائط نقليه در بغداد سی و سه کشته و دهها مجروح بجای گذاشته است.

 مقامات ميگويند در سه انفجاری که بامداد امروز به فاصله چند دقيقه از يکديگر در نزديکی مساجد شيعيان در ناحيه تجاری بغداد رخ داد پانزده نفر کشته شدند. پليس شمار مجروح شدگان در اين انفجارها را بيش از پنجاه نفر گزارش داده است.

 ديشب نيز در چند انفجار تقريبا همزمان در يک محله ديگر شيعه نشين در بغداد دست کم هيجده نفر کشته و چهل و هشت نفر مجروح شده بودند.

در همين حال ارتش آمريکا در عراق از حمله سربازان به يک مخفيگاه عُمّال ابو مصعب ال زرقاوی تروريست تحت تعقيب در بغداد خبر داده است که به نابودی مخفيگاه منجر شد.

 امروز در بغداد يک خبرنگار زن فرانسوی اعلام کرد که وزارت کشور عراق از وی خواسته است از آن کشور خارج شود . اين خبرنگار گفت دليلی برای اخراج وی ارائه نشده است.