مقامات پليس در کشمير هند می گويند ستيزه جويان مظنون به يک کلانتری دورافتاده حمله کردند و نبرد سه ساعته ای را که به مرگ دو ستيزه گر، يک پليس و يک غير نظامی منجر شد، موجب شدند.

به گفته پليس، شبيخون شامگاه يکشنبه در استان " پونچ" در نزديکی مرز پاکستان صورت گرفت، شورشيان نارنجک پرت کردند و با مسلسل به تيراندازی پرداختند.

در حالی که هند و پاکستان به آرامی در روند ١٨ ماهه صلح حرکت می کنند و سعی دارند تمام اختلافات خود، از جمله کشمير را برطرف کنند، ستيزه گران کشميری به حمله بر هدف های دولتی ادامه می دهند.