مقامات ايرانی ميگويند يک هواپيمای مسافر بر آمريکائی که با مشکل فنی در بخش بار خود مواجه شده بود در فرودگاه تهران فرودی اجباری داشته است .

 هواپيمای DC-10 شرکت هواپيمائی NORTHWEST با دويست و بيست و پنج مسافر و کادر پرواز از بمبئی راهی آمستردام بود که با مشکل فنی مواجه شد .

مقامات هواپيمائی کشوری ايران ميگويند در جريان فرود اضطراری هواپيما در فرودگاه مهرآباد و تعمير آن، به هيچ کس آسيبی وارد نشد.

ايران و آمريکا فاقد مناسبات سياسی اند و پرواز مستقيمی نيز ميان دو کشور انجام نميگيرد. واشنگتن مناسبات خود را با تهران در سال 1979 پس از آنکه ستيزه گران سفارت آمريکا را تصرف و پنجاه و دو گروگان را برای چهار صد و چهل و چهار روز در اسارت نگاه داشتند قطع کرد.