مردی که يک فرمانده نظامی طالبان معرفی شده است می گويد اوسامه بن لادن رهبر شبکه تروريستی القاعده و ملا محمد عمر رهبر طالبان ، زنده و سالم هستند.

او که با يک شبکه تلويزيون خصوصی پاکستان سخن می گفت حاضر نشد بگويد آنها در کجا بسر می برند، اما اظهار داشت ملا عمر فرماندهی طالبان را بر عهده دارد.