هند يک قرار داد ٢۰ ميليارد دلاری برای خريد گاز طبيعی از ايران در يک دوره ٢۵ ساله امضا کرده است.

 بر اساس اين قرار داد، که روز دوشنبه در تهران توسط بيژن نامدار زنگنه وزير نفت جمهوری اسلامی و همتای هندی او، "مانی شانکار آيار" امضا شد، شرکت ملی نفت ايران از آغاز سال ٢۰۰٩ سالانه ۵ ميليون تن گاز از طريق سه شرکت گاز دولتی هند تحويل خواهد داد.