ديک چينی معاون رئيس جمهوری آمريکا ميگويد که دولت بوش در حال حاضر هيچ تصميمی در مورد بستن بازداشتگاه نظامی در خليج گوآنتامو، واقع در کوبا را ندارد.

در يک مصاحبه تلويزيونی که قرار است امروز از شبکه تلويزيونی فاکس پخش شود، آقای چينی اظهار داشت مهم است که توجه داشته باشيم که مظنونين وابسته به طالبان و القاعده که در بازداشت بسر ميبرند آدم های بدی هستند.

اظهارات آقای چينی بدنبال درخواست چندتن از سناتورها و جيمی کارتر، رئيس جمهور سابق آمريکا مبنی بربستن اينبازداشتگاه انجام گرفت.