در اسلو، پايتخت نروژ يک موزه جديد، که به جايزه صلح نوبل اختصاص داده شده است، با شکوه هرچه تمامتر گشايش يافت.

اين موزه که بنام "مرکز صلح " خوانده ميشود در يک ايستگاه راه آهن در کنار آب قرار گرفته است؛ و چند تابلو درباره  ۱۱۲ تن از برندگان جايزه نوبل، تاريخچه جايزه نوبل، و شرح حال خالق آن، آلفرد نوبل، زينت بخش اين موزه شده است.

هنگام ورود پادشاه نروژ و پادشاه سوئد به اين مرکز براي شرکت درمراسم گشايش بيست و يک تير توپ شليک شد.روز چهارشنبه، نلسون مندلا برنده جايزه صلح سال ۱۹۹۳ از اين مرکزبازديد کرد و دفتر يادبود آن را امضا کرد.