وزيران دارائی گروه هشتگانه کشورهای عمده صنعتی، در مساله بخشودگی بيش از ۴۰ ميليارد دلار بدهی های فقيرترين کشورهای جهان، به توافق رسيده اند.

" گوردون بروان"  وزير خزانه داری بريتانيا، اين توافق را روز شنبه در پی مذاکرات دو روزه وزيران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان، به علاوه روسيه، اعلام کرد و گفت بر اساس قرارداد، بدهی های ۱۸ کشور، که اکثر آنها در آفريقا قرار گرفته اند بی درنگ، و احتمالا ۹کشور ديگر بعدا لغو می شود.

قرارداد بدهی هاي کشورها به سازمان هائی مانند صندوق بين المللی پول،  بانک توسعه آفريقا و بانک جهانی را در بر می گيرد.

انتظار می رود رهبران هشت کشور – بريتانيا، فرانسه، کانادا، آلمان، ايتاليا، ژاپن، روسيه و آمريکا – در اجلاس ماه آينده در اسکاتلند، طرح را به تصويب نهائی برسانند.