تونی بلر نخست وزير بريتانيا می گويد به کوشش برای تشويق آمريکا و ديگر کشورهای صنعتی به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ادامه خواهد داد.

آقای بلر پس از گفت و گو با پرزيدنت بوش و بازگشت به لندن، روز چهارشنبه به قانونگزاران بريتانيا گفت کوشش های بين المللی برای کاهش ميزان انتشار گاز گلخانه ای، بدون مشارکت آمريکا و ديگر کشورهای عمده صنعتی ، کارساز نخواهد بود.

پرزيدنت بوش از چنين اقدامی پشتيبانی کرده است ، اما می گويد اعمال محدوديت های بيشتر، به زيان سازمان های بازرگانی آمريکا خواهد بود.

تونی بلر ماه آينده ميزبانی اجلاس رهبران کشورهای عمده صنعتی را در اسکاتلند بر عهده خواهد داشت، و در نظر دارد مذاکرات را بر مسائل مربوط به تغيير آب و هوا و کوشش های امدادی و رفاهی در آفريقا متمرکز سازد.