پرزيدنت بوش  به گرجستان در توافق با روسيه در مورد خروج سربازان روسی از دو پايگاه دوره شوروی در گرجستان، تبريک گفته است.

سخنگوی گاخ سفيد می گويد  آقای بوش  اين موضوع را در گفت و گوئی تلفنی با  ميخائيل ساکاش ويلی    رئيس جمهوری گرجستان عنوان کرد.

روسيه در اوائل هفته پيش اعلام کرد  دو پايگاه را در سال ۲۰۰۸ ترک خواهد کرد.