در انفجار بمبی در مرکز پايتخت لبنان، يک روزنامه نگار برجسته مخالف سوريه کشته شد. شاهدان می گويند بمب روز پنجشنبه و لحظاتی پس آن که " سمير کثير" در محله مسيحی نشين اشرفيه وارد اتومبيل خود شد، منفجر شد.

 مقامات امنيتی می گويند بمب در زير صندلی راننده پنهان شده بود. " کثير" در مقالاتی که در روزنامه " النهار" می نوشت، اغلب از نفوذ سوريه در لبنان انتقاد می کرد. او همچنين يک عضو بنيانگذار جنبش چپ دمکراتيک بود که در مبارزه اعتراضی عليه حضور نظامی سوريه در لبنان شرکت داشت.

 " نجيب ميقاتی" نخست وزير لبنان، بمب گذاری را محکوم کرد و گفت اين اقدام، امنيت و آزادی کشور را هدف گرفت. گروه های مخالف سوريه، بقايای ماموران اطلاعاتی سوريه را مسئول انفجار دانستند.