پرويزمشرف رئيس جمهوری پاکستان می گويد يکی ازعوامل ارشد القاعده که چندی پيش درپاکستان بازداشت گرديد، به آمريکا تحويل داده شد.

ژنرال مشرف درمصاحبه ای با شبکه تلويزيونی سی ان ان درشامگاه سه شنبه اظهارداشت پاکستان تمامی اطلاعاتی را که امکان داشت، ازابوفرج الليبی کسب کرد. الليبی که گفته می شود مرد شماره ۳ شبکه القاعده است، دراوايل ماه مه جاری بازداشت شد.

پاکستان ادعا می کند ابوفرج الليبی طراح اصلی دو سوء قصد به جان ژنرال مشرف است و قصد ترورشوکت عزيزنخست وزير پاکستان را نيز داشت.

ژنرال مشرف گفت اين فرد مظنون، به واشنگتن تحويل داده شد تا اطلاعات او با اطلاعاتی که  ازسايرعوامل القاعده کسب شده است، تطبيق داده شود.

ژنرال مشرف همچنين اظهارداشت ابوفرج الليبی هيچ گونه اطلاعی درباره محل اقامت اسامه بن لادن رهبرالقاعده به بازجويان خود نداد.