در شهرکی در شرق بنگلادش، مهاجمان ناشناس سردبير يک روزنامه را کشته اند.

به گفته پليس، " غلام محفوظ" - که ۳۹ سال داشت - بامداد دوشنبه در محل کار و اقامت خود در " کوميلا" کشته شد. پليس چهار نفر را بازداشت کرده است، اما می گويد روشن نيست که انگيزه قتل شخصی بوده يا به حرفه روزنامه نگاری ارتباط داشته است.

روزنامه نگاران در بنگلادش به دليل نوشتن گزارش هائی در باره فساد، خشونت سياسی يا جرائم مافيائی، اغلب هدف قرار می گيرند.

در اوائل می، کميته حفاظت از روزنامه نگاران، بنگلادش را يکی از پنج کشوری که برای روزنامه نگاران خطرناک است، لقب داد.