پرزيدنت بوش در آستانه روز " يادبود" در آمريکا از پرسنل نظامی اين کشور تجليل کرده است ، و سربازان قديمی نيز، بنا به سنّتی ديرين، آئين های ويژه اين روز را برگزار ميکنند.

پرزيدنت بوش پيام هفتگی راديوئی اين شنبه خود خطاب به ملت آمريکا را به تجليل از سربازانی اختصاص داد که در راه خدمت به وطن جان باخته اند.

پرزيدنت بوش فردا نيز برای ادای احترام به اين جانباختگان ،که وی از آنها به عنوان انسان هائی ياد کرد که فداکاری را به اوج رساندند، تاج گلی نثار گورستان ملی آمريکا در آرلينگتون، در حومه واشتگتن خواهد کرد.

 در همين حال هزاران سرباز قديمی که در جنگ ويتنام شرکت داشتند، برای حضور در فستيوال سالانه موسوم به " رعد " که موتورسيکلت رانی در خيابانهای اطرف وزارت دفاع آمريکا و بناهای يادبود بخشی از آن است در واشنگتن جمع شده اند.

روز يادبود در آمريکا در عين حال آغاز غير رسمی فصل تابستان نيز محسوب ميشود و هزاران خانواده برای ديد و بازديد و يا استفاده از تعطيلات تابستانی راهی سفر ميشوند.