در برنامه امشب چشم انداز خاورميانه دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای امريکا سفر آقای محمود عباس رهبر فلسطينی ها به واشنگتن و ملاقات وی با پرزيدنت بوش را مورد بررسی قرار می دهد.