اطلاعيه ای که در يک جايگاه اينترنتی اسلامی منتشر شده حاکی است  ابو مصعب الزرقاوی  سالم است و عمليات شورشيان در عراق را هدايت می کند.

اطلاعيه به  يک سخنگوی گروه  زرقاوی،  القاعده در عراق، نسبت داده می شود، اما  اصالت  آن تائيد نشده است.  در روزهای  اخير در  اطلاعيه های مشابه گفته شد که او   مجروح  شده است.

در اين ميان،  ارتش آمريکا می گويد شورشيان  شامگاه پنجشنبه يک هليکوپتر آمريکائی را در شمال بغداد سرنگون کردند و دو سرباز را کشتند. يک تفنگدار دريائی نيز  در شهر " حديثه" در ساحل رود فرات  کشته شد.

نيروهای ائتلاف به عمليات گسترده عليه شورشيان در غرب عراق ادامه می دهند،  و قرار است  حدود ۴۰ هزار سرباز عراقی  بغداد را برای آغاز  سرکوب عمده شورشيان محاصره کنند.