سرپرست هياتی که سازمان ملل متحد برای تحقيق درباره ترور رفيق حريری نخست وزير سابق لبنان تعيين کرده، وارد بيروت شده است.

" دت ِلو مليس" دادستان قديمی آلمان، هنگام ورود به خبرنگاران گفت او و همکارانش تلاش خواهند کرد از واقعيت انفجار بمب در بيروت در روز ١٤ فوريه، که حريری و ٢٠ تن ديگر را کشت، آگاه شوند.