خبرسازان عنوان برنامه ای است که محمد رضا شاهيد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس در ارتباط با خبرهای روز و چهره های سرشناس تهيه و ارسال ميکند.

خبرسازان امروز: دومنيک دولاوانتی، تيسار علونی، ساموئل مورويل، موريس بژار، ارغوان رضايی، سيلوستر استالون، ادگار آلن پو و .......