بهره برداری از يک خط لوله ۱۷۰۰ کيلومتری که نفت منطقه خزر را بدون عبور از روسيه به بازارهای غربی حمل می کند، آغاز شده است.

در آئين رسمی گشايش خط لوله، که روز چهارشنبه در پايانه " سنگاچال" در حدود ۴۰ کيلومتری جنوب باکو، پايتخت آذربايجان، برگزار شد روسای جمهوری آذربايجان، گرجستان ، ترکيه و نيز " ساموئل بودمن" وزير انرژی آمريکا حضور داشتند.

مقامات آذری می گويند خط  لوله باکو- تفليس- جيحان ، که با چهار ميليارد دلار هزينه و با پشتيبانی آمريکا ساخته شده است، زمانی که ظرف شش ماه کاملأ فعال شود، روزانه يک ميليون بشکه نفت از خود عبور خواهد داد.

اين خط لوله نفت را از آذربايجان، و احتمالأ قزاقستان، مستقيمأ به ساحل مديترانه ای ترکيه حمل خواهد کرد.

وزارت انرژی آمريکا می گويد گمان می رود منطقه خزر، پس از خاورميانه و روسيه، سومين منابع نفت و گاز جهان را در بر داشته باشد.