شورای نگهبان انقلاب اسلامی با تغيير تصميم قبلی خود به دو نفر از کانديداهای اصلاح طلب اجازه شرکت در انتخابات رياست جمهوری را اعطا کرد. در اين مورد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با خانم الهه هيکس گفتگويی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.