دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا رد صلاحيت گسترده نامزدهای رياست جمهوری ايران توسط شورای نگهبان قانون اساسی و دامنه دارتر شدن موضع تحريم انتخابات را مورد بررسی قرار می دهد.