در جاکارتا، محاکمه يک ستيزه گر مسلمان اندونزيائی آغاز شده است. او به دست داشتن در حمله به سفارت استراليا متهم است.

  سيف البحر به اتهام کمک به خريد، آماده ساختن و حمل مواد منفجره ای که در حمله انتحاری روز ۹ سپتامبر به کار رفت، محاکمه می شود و با مجازات مرگ روبرو است. در آن انفجار ۱۰ تن، که همه اندونزيائی بودند، کشته شدند.

 دادستان های می گويند مظنون ۲۹ ساله عضو گروه تروريستی " جماعت اسلامی" است .

 سازمان های اطلاعاتی آمريکا آنرا شاخه منطقه ای شبکه تروريستی القاعده می دانند.