خبرسازان عنوان برنامه ای است که محمد رضا شاهيد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس در ارتباط با خبرهای روز و چهره های سرشناس تهيه و ارسال ميکند.

خبرسازان امروز: زهرا کاظمی، جمال کريمی راد، مجتبی سميعی نژاد، محمدرضا نسب عبداللهی، مجتبی لطفی، آيت الله شاهرودی، دکتر عبدالکريم لاهيجی، فرح کريمی، سيروس ناصری، ريچارد باوچر، کمال خرازی و ...........