اسامی بازيكنان تيم ملی فوتسال ايران اعزامی به رقابتهای آسيايی ويتنام اعلام شد. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، رضا ناصری، حميدرضا ابراری نيا، سيدجواد منتظر قائم، وحيد شمسايی، محمد هاشم زاده، محسن زارعی، مجيد رئيسی، جواد ماهری، محمد طاهری، سيدامين هاشميان، حسين سلطانی، امير حنيفی و مجيد تيكدری نژاد بازيكنان اعزامی ايران هستند.

همچنين كشاورز، نظری اصغری مقدم، قاسمی و لطفی از ليست تيم ملی ايران خط خوردند . رقابتهای آسيايی ويتنام خرداد امسال برگزار خواهد شد.

تيم ملی فوتسال ايران در گروه سوم با تيم‌های كويت، لبنان و بوتان همگروه است.