يک رهبر اوپوزيسيون در ازبکستان می گويد در جريان عمليات سرکوب ناآرامی در شهر " آنديجان" ، دست کم ٧٤۵ تن کشته شدند. رهبر " حزب دهقانان آزاد" می گويد اين رقم را از طريق گفت و گو با بستگان کشته شدگان به دست آورده است و شمارش ادامه دارد.

اما دادستان کل ازبکستان ، رقم رسمی کسانی را که کشته شدند، ١۶٩ نفر دانست و گفت ٣٢ تن از آنها سربازان دولتی بودند. اسلام کريم اوف رئيس جمهوری اين گزارش را که نيروهای امنيتی به سوی معترضين آتش گشودند تکذيب کرده و ستيزه گران مسلمان را که می خواهند دولت او را سرنگون کنند، مسئول خشونت در " آنديجان" دانسته است

 آسوشيتد پرس به نقل از ساکنان محل می گويد در جريان زدوخوردهای روز يکشنبه در دو روستای مرزی، چندين سرباز و غير نظامی کشته شدند.

در گزارش های قبلی گفته می شد روز جمعه در تيراندازی سربازان به سوی تظاهرکنندگان در " انديجان" ، بالغ به 500 تن کشته شدند. اما اسلام کريم اوف رئيس جمهوری ازبکستان گفت شمار کشته شدگان به مراتب کمتر است، و تند روهای مسلمان را که سعی دارند دولت را سرنگون کنند، مسئول خونريزی دانست.