سازمان ملل متحد و آمريکا  از خشونت های اخير در امتداد مرز لبنان و اسرائيل، عميقا ابراز نگرانی کرده اند.

کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد،  روز جمعه در بيانيه ای  از تمام طرف ها خواست حد اکثر خويشتنداری را نشان دهند و به آنچه اصطلاحا مرز

 "خط آبی" بين دو کشور ناميده می شود ، احترام بگذارند.

در واشنگتن،  ريچارد باوچر سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا  در بازتاب  درخواست آقای عنان،  تمام طرف ها را به  آتش بس فوری، حفظ آرامش و خويشتنداری فرا خواند.

آقای باوچر گفت خشونت که روز جمعه آغاز شد، نياز به رعايت کامل قطعنامه های ۱۵۵۹ و ۱۵۸۳ شورای امنيت سازمان ملل متحد را برجسته می سازد.  هر دو قطعنامه می خواهد  تمام گروه های شبه نظامی، از جمله حزب اله ، خلع سلاح و منحل شوند.