سازمان ملل متحد و آمريکا از خشونت های اخير در امتداد مرز لبنان و اسرائيل، عميقا ابراز نگرانی کرده اند.

کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد روز جمعه در بيانيه ای از تمام طرف ها خواست حد اکثر خويشتن داری را نشان دهند و به آنچه اصطلاحا مرز " خط آبی" بين دو کشور ناميده می شود ، احترام بگذارند.

در واشنگتن، ريچارد باوچر سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا در بازتاب درخواست آقای عنان، تمام طرف ها را به آتش بس فوری، حفظ آرامش و خويشتن داری فرا خواند.

آقای باوچر گفت خشونت، که روز جمعه آغاز شد، نياز به رعايت کامل قطعنامه های۱۵۵۹  و ۱۵۸۳  شورای امنيت سازمان ملل متحد را برجسته می سازد.

 هر دو قطعنامه می خواهد تمام گروه های شبه نظامی، از جمله حزب الله ، خلع سلاح و منحل شوند.