يک اعلام خطر امنيتی امروز، چهارشنبه، موجب تخليه کاخ سفيد و کنگره آمريکا برای مدتی کوتاه شد. اعلام خطر ناشی از ورود يک هواپيمای کوچک سسنا به حريم هوائی و پرواز ممنوع واشنگتن بود.

 به گفته سخنگوی کاخ سفيد اين هواپيما تا پنج کيلومتری کاخ سفيد پيش آمده بود که با جت های جنگنده و يک هلی کوپتر کبرا مواجه شد و تغيير مسير داد. هواپيما به يک فرودگاه کوچک در شهر فردريک در شمال واشنگتن در ايالت مريلند اسکورت شد و در آنجا به زمين نشست . تحقيقات مقامات مسئول از خلبان هواپيما شروع شده است.

سخنگوی کاخ سفيد ميگويد هنگامی که کاخ سفيد تخليه شد پرزيدنت بوش در آنجا نبود. به گفته وی ديک چينی معاون رياست جمهوری آمريکا نيز از کاخ سفيد خارج شد اما بعدا به آنجا بازگشت.

 مقامات آمريکائی پس از حملات تروريستی يازدهم سپتامبر چهار سال پيش در مورد احتمال حملات مسشابه از طريق استفاده از هواپيما مراقبت و هشياری بيشتری بخرج ميدهند.