با مرگ يک سرباز آمريکائی در عراق در روز يکشنبه، شمار تلفات ارتش آمريکا از آغاز جنگ، به دست کم يک هزار و ششصد کشته، رسيده است.

وزارت دفاع آمريکا می گويد آتش دشمن و ديگر عمليات خصمانه مسئول مرگ بيش از سه چهارم مرگ سربازان از مارس ۲۰۰۳ بوده است.