پرزيدنت بوش برای شرکت در آئين يادبود بين المللی شصتمين  سالگرد  پايان جنگ  جهانی دوم  در اروپا  وارد  مسکو  شده است.

کانداليزا رايس وزير امور خارجه ايلات متحده آمريکا ميگويدرهبران آمريکا و روسيه پيرامون يک سلسله مسائل ، از جمله ايران، عراق، خاورميانه و پيشرفتهاي حاصله در نظام مردم سالاري در روسيه تبادل نظر خواهند کرد.  

پرزيدنت بوش  پيش  از  سفر  به روسيه،  در آئينی که  به همين مناسبت در هلند برگزار  شد   از سربازان آمريکائی که در جنگ جهانی دوم کشته شدند، تجليل کرده بود.

 پرزيدنت بوش بر بنای يادبود ويژه احترام به بيش از هشت هزار سرباز آمريکائی بخاک سپرده شده در يک گورستان جنگی تاجی از گل گذاشت و در حاليکه بشدت احساساتی شده بود از بهای سنگينی که نيروهای متفقين پرداختند سخن به ميان آورد. با اينحال پرزيدنت بوش افزود يادبود غمناک امروز، تجليلی از يک پيروزی بزرگ برای آزادی در جنگ است.

پرزيدنت بوش گفت شصت سال پيش مستبدان و خودکامگان در جهان اين درس را گرفتند که هيچ قدرتی نظير قدرت آزادی نيست و هيچ سربازی قوی تر از سربازی که برای آزادی می جنگند نيست.

 سالگرد پيروزی در اروپا امروز با برگزاری آئين هائی جداگانه در سراسر آن قاره، از لندن گرفته تا مسکو، و نيز در آلمان همراه بود که مردمشان آزادی پس از شکست رژيم نازی را جشن گرفتند.

 پرزيدنت بوش از هلند رهسپار مسکو شده است تا فردا، دوشنبه، در يک آئين بزرگ بين المللی که با حضور رهبران بيش از پنجاه کشور جهان بمناسبت پايان جنگ جهانی دوم در آنجا برگزار ميشود شرکت کند. پرزيدنت بوش در عين حال با ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه ملاقات و مذاکراتی خصوصی نيز خواهد داشت.

انتظار ميرود پرزيدنت بوش رهبر روسيه را برای احترام به آزاديهای دموکراتيک، هم در روسيه و هم در جمهوريهای همسايه زير فشار بگذارد. پرزيدنت بوش ديروز در لتونی گفته بود به اعتقاد وی مردم روسيه برای آزادی ارزش قائل اند و به کمتر از آن قناعت نميکنند.

 ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه در مصاحبه ای با يک شبکه تلويزيونی آمريکا گفته است سيستم دموکراتيک آمريکا همه جا خوب کار نميکند و دموکراسی بايد حاصل تحولات داخلی باشد.  

 جنگ جهانی دوم پس از شکست آلمان نازی و متحدانش در اروپا ، تا سه ماه بعد در ژاپن ادامه داشت ، و هنگامی که ژاپن نيز تسليم شد قريب پنجاه ميليون نفر در سطحی جهانی در اين جنگ جان باخته بودند.