ابراهيم بی پروا خبرنگار اعزامی بخش فارسی صدای آمريکا به کنفرانس مرکز مطالعات و تحليل مسائل ايران موسوم  به  " سيرا " در ايالت پنسيلوانيا، در نخستين گزارش  خود از اين کنفرانس، نظرات  بعضی  از  موافقان و مخالفان  رفراندوم در ايران را  منعکس  کرده  است .