پارلمان عراق شش وزير ديگر دولت جديد ، از جمله چهار وزير از اقليت سُنّی که در دوران صدام حسين قدرت را به دست داشتند، تائيد کرده است. اما وزير حقوق بشر که سُنّی است بلافاصله انتصاب خود را رد کرد و با اين اقدام مجددا يک پست وزارت در کابينه سی و سه نفری عراق خالی مانده است . هاشم عشيبلی ميگويد نمی تواند اين پست را به عنوان امتيازی مذهبی بپذيرد.

 سعدون الدليمی، که يک عرب سٌنّی است برای پست وزارت دفاع، و ابراهيم بحرالعلوم، که شيعه است، برای پست وزارت نفت تائيد شده اند.

پست های وزارت صنايع به اوسامه ال نجفی، سُنّی، و وزارت برق به محسن شلاش ، شيعه، داده شده است .

 پست سومين معاون نخست وزيری نيز به  عابد مطلق، سُنّی، داده شد.

وزير جديد نفت عراق   عهد کرد که  توليد نفت آن کشور را  به  سطح  سه ميليون  بشکه  در روز  برساند که عراق  پيش  از جنگ توليد ميکرد. آقای بحرالعلوم  گفت  مذاکرات افزايش  توليد نفت را با  کمپانی  هانی های نفتی  بزودی  آغاز ميکند . سهميه توليد نفت  عراق  اکنون  يک ميليون و ششصد هزار  بشکه  در روز است که  اغلب  به  سبب  حملات  شورشيان  با  تنزل و گاه  با توقف  روبرو   ميشود. وی هچنين گفت  مصمم  است با فساد مبارزه کند.  

در همين حال ارتش  آمريکا در عراق ميگويد  نيروهای ائتلاف  يک دستيار ارشد  ابو مصعب الزرقاوی تروريست  مرتبط با القاعده را دستگير کرده اند. اعلاميه ارتش ميگويد  عمار عدنان حمزه الزبيده  روز  پنجشنبه در جريان عمليات تعقيب در  بغداد دستگير شد. وی  که  ابو العباس نيز ناميده  ميشود،  در  برنامه ريزی حمله  ماه آوريل به زندان ابوغريب   که  به مجروح  شدن  چهل سرباز آمريکائی و دوازده  زندانی  منجر  شد  و   بمب گذاری های بيست و نهم آوريل  در حومه  بغداد به عنوان  يک  برنامه ريز اصلی موردظنّ است. ارتش آمريکا همچنين از کشف  اسناد حاکی  بر نقشه های ترور مقامات دولتی عراق  خبر داده است. 

در همين حال پليس عراق امروز از ترور يک مقام ارشد وزارت حمل و نقل خبر داده است و ميگويد وی  حين رفتن به سرکار همراه با راننده اش در حمله مهاجمين ناشناس در بغداد به قتل رسيد. از سوی ديگر مقامات آمريکائی در گزارشی جداگانه از کشته شدن شش شورشی و دستگيری پنجاه و چهار مظنون شورشی در بامداد امروز در نزديکی شهر مرزی غربی القائم خبر داده اند.