تلويزيون لبنان گزارش می دهد انفجاری  يک محله مسيحی نشين در شمال بيروت را تکان داده است.

انفجار که شامگاه جمعه، در شهرک ساحلی " جونيه" در شب  بازگشت  ژنرال ميشل عون ، فرمانده سابق ارتش از تبعيد روی داد، يک تن را کشت و شش نفر را مجروح کرد.

لبنان از  زمان ترور رفيق حريری  نخست وزير سابق با آشوب سياسی دست به گريبان بوده است.  آن واقعه، اعتراضات سياسی گسترده ای را موجب شد و خروج سربازان  و ماموران اطلاعاتی سوريه را  به دنبال آورد.