خبرسازان عنوان برنامه ای است که محمد رضا شاهيد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس در ارتباط با خبرهای روز و چهره های سرشناس تهيه و ارسال ميکند.

خبرسازان امروز: چرنوبيل، تونی بلر، کانون نويسندگان ايران، علی اکبر معين، اينترنت، جسد موميائی، حساب بانک صادرات، حضرت مسيح و ...............