منابع امنيتی ترکيه می گويند پليس از يک بمب انداز احتمالی  بازحوئی می کند.

به گفته مقامات، مظنون که يک زن است و حدود بيست سال دارد، شامگاه  چهارشنبه  در شهر " ديار بکر" – پيش از آن که بتواند وارد يک  کلانتری بشود - دستگير شد.  مقامات می گويند او مواد منفجره پلاستيکی  و يک چاشنی، که می توانست با يک تلفن دستی  منفجر شود، همراه داشت.

خبرگزاری رويتر گزارش می دهد که زن خود را يک عضو حزب منحله  " کارگران کردستان" معرفی کرد.