گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان ، ترکيه را تشويق کرده است پيش از آغاز  مذاکرات مربوط به عضويت آن کشور در اتحاديه اروپا  در ماه اکتبر ، به انجام اصلاحات اساسی ادامه دهد. آقای شرودر روز چهارشنبه در آنکارا در کنفرانس خبری مشترکی با رجب طيب اردوغان نخست وزير ، از ترکيه خواست سندی را امضا کند که قرار داد گمرکی اتحاديه اروپا را به ده عضو جديد اتحاديه ، از جمله قبرس، تعميم می دهد.  آقای شرودر بعدا در  در دانشگاه " مرمره" در استانبول، از ترکيه همچنين خواست حقوق اقليت ها و زنان، و نيز آزادی بيان و مذهب را گسترش دهد. 

نسرين مهدوی  خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در آلمان  در  باره سفر آقای  شرودر  به ترکيه چنين  گزارش ميدهد