در ايران، بهره برداری از يک راه آهن ٨٠٠ کيلومتری، که خط بين ترکمنستان و خليج فارس را تکميل می کند، آغاز شده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش می دهد محمد خاتمی رئيس جمهوری در مراسمی، خط آهن بافق – مشهد را افتتاح کرد. اين ارتباط جديد، خطی را که از بندر عباس، در خليج فارس، به مرز شمالی ايران می رسد، و از آنجا به راه آهن ترکمنستان وصل می شود، تکميل می کند.

 انتظار می رود خط جديد زمان مسافرت بين آسيای مرکزی و خليج فارس را به چهار تا شش روز کاهش دهد.