در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، گفتگوهای اتمی ايران و کشورهای اروپائی در لندن و شرکت فرستاده ويژه آيت الله خامنه ای در گفتگوها را مورد بررسی قرار می دهد.